آویز مردانه طرح الماس gem
آویز مردانه طرح الماس gem
آویز مردانه طرح الماس gem
آویز مردانه طرح الماس gem
آویز مردانه طرح الماس gem
آویز مردانه طرح الماس gem

آویز مردانه استیل طرح الماس GEM

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

68,000 تومان 34,000 تومان

مرور سریع

آویز مردانه طرح الماس

استیل با رنگ ثابت و بدون حساسیت

به همراه زنجیر استیل با رنگ ثابت و بدون حساسیت

آبکاری طلایی