گردنبند استیل زنانه طرح رومی
گردنبند استیل زنانه طرح رومی
گردنبند استیل زنانه طرح رومی
گردنبند استیل زنانه طرح رومی

گردنبند استیل زنانه طرح رومی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

35,000 تومان

مرور سریع

گردنبند استیل زنانه طرح رومی از جنس استیل درجه یک

طرح رومی کار شده

جنس استیل درجه یک

رنگ ثابت بدون حساسیت

زنجیر استیل درجه یک با رنگ ثابت بدون حساسیت