آویز استیل صلیب
آویز استیل صلیب
آویز استیل صلیب
آویز استیل صلیب
آویز استیل صلیب
آویز استیل صلیب

آویز استیل صلیب نگین دار

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

50,000 تومان 35,000 تومان

مرور سریع

آویز  استیل

طرح صلیب نگین دار

اندازه آویز: 2 * 4 سانتیمتر

وزن آویز: 5 گرم

جنس استیل

رنگ ثابت بدون حساسیت

زنجیر استیل با رنگ ثابت و بدون حساسیت