کپسول عشق آبی
کپسول عشق آبی
کپسول عشق آبی
کپسول عشق آبی
کپسول عشق آبی
کپسول عشق آبی

گردنبند کپسول عشق رنگ آبی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

45,000 تومان

مرور سریع

گردنبند پیمان (هومن سیدی) در سریال عاشقانه

آویز طرح کپسول به رنگ آبی

پیچی و باز شونده (دارای فضای داخلی خالی کپسول)

اسپورت

اندازه آویز: 2.5 * 1 سانتیمتر

وزن آویز: 10 گرم

جنس استیل

رنگ ثابت بدون حساسیت

زنجیر استیل با رنگ ثابت و بدون حساسیت