کپسول عشق مشکی
کپسول عشق مشکی
کپسول عشق مشکی
کپسول عشق مشکی
کپسول عشق مشکی
کپسول عشق مشکی
کپسول عشق مشکی
کپسول عشق مشکی

گردنبند کپسول عشق رنگ مشکی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

45,000 تومان

مرور سریع

ردنبند پیمان (هومن سیدی) در سریال عاشقانه

آویز طرح کپسول

پیچی و باز شونده (دارای فضای داخلی خالی کپسول)

اسپورت

اندازه آویز: 2.5 * 1 سانتیمتر

وزن آویز: 10 گرم

جنس استیل

رنگ ثابت بدون حساسیت

زنجیر استیل با رنگ ثابت و بدون حساسیت