کیف زنانه دیزل
کیف زنانه دیزل
کیف زنانه دیزل
کیف زنانه دیزل

کیف زنانه Diesel سرمه ای

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

کیف زنانه دیزل سرمه ای

سایز بزرگ

اندازه: ۳۵*۴۰*۱۷ سانتیمتر

دکمه مغناطیسی

سرمه ای