فیجت اسپینر حرفه ای طرح دمبل
فیجت اسپینر حرفه ای طرح دمبل
فیجت اسپینر حرفه ای طرح دمبل
فیجت اسپینر حرفه ای طرح دمبل
فیجت اسپینر حرفه ای طرح دمبل
فیجت اسپینر حرفه ای طرح دمبل

فیجت اسپینر حرفه ای طرح دمبل

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

39,000 تومان

مرور سریع

اسپینر ها یکی از وسایل جدید و فراگیر سرگرمی و کاهش استرس می باشند که مناسب استفاده در هر سنی می باشند.یکی از تفاوت های اصلی اسپینر حرفه ای با سایر اسپینرها در کیفیت بولبرینگ بوده که با عث می شود با نیروی کمتر دقایق بیشتری را بچرخد.