شیوه های پرداخت

 

در حال حاضر تنها روش پرداخت روش پرداختی اینترنتی توسط درگاه امن زرین پال میباشد که با کلیه کارتهای شتاب میتوانید فاکتورهای خود را پرداخت نمایید.